Introvert, Fritænker, Sex Nørd

Husregler

H
 • Du behøver ikke at kunne lide mig, og jeg behøver ikke at lave om på mig selv for dig. Mit værd er ikke op til dig (eller din(e) gud(er)). Det samme gælder den anden vej rundt. Respekter forskellighed, så længe det ikke betyder at du er med til at tillade forsømmelse og overgreb imod andre.
 • Tag ansvar for dine egne følelser. Dine følelser er ikke mit ansvar, heller ikke selvom de opstår imens du læser noget jeg har skrevet. Du er altid fri til at vælge at læse noget andet, eller læse det jeg skrive i et langsommere tempo, imens du lægger mærke til dine følelser og måske overvejer om du er enig med dem. Jeg kan umuligt fortælle min historie fra min vinkel, og skrive om hvordan jeg ser verden, uden at det for nogle vil føles ubehageligt og fornærme andre. Jeg skal ikke lave om på min historie eller synspunkter, eller udføre andre former for selvcensur, fordi de får dig til at føle ubehag. Det er ikke mit job at få alle mennesker i verden til at kunne lide mig.
 • Det kan føles mere sikkert at følge flertallet, men bare fordi du er en del af flertallet eller anden form for overmagt, betyder det ikke automatisk at du er god, har ret, eller ikke er med til at skader andre. Alt for ofte, tværtimod. Derfor, lær at tænke for dig selv, at tænke kritisk og fra flere vinkler, samt at sætte spørgsmålstegn ved alt, især indenfor din egen tro og kultur.
 • Accepter et svar første gang. En afvisning er aldrig en opfordring til at du nu kan forsøge at få / presse / manipulere vedkommende til at trække afvisningen tilbage. Ikke at ville tage et nej for et nej er næsten altid et overgreb imod andre mennesker og ikke okay, med mindre det er for at redde liv, eller som en del af en kamp imod misbrug, undertrykkelse, racisme eller andre former for social uretfærdighed.
 • Stol ikke blindt på præster og andre religiøse og spirituelle ledere. Stol ikke blindt på deres trusler om f.eks. arvesynd, dæmoner og helvede, eller deres søde forførende ord om en gud der elsker dig. Støt ikke religiøse institutioner og trosretninger, hvis ikke du er enig med dem i deres (ofte nedskrevne) ideologi, teologi og trosbekendelser. Foretag et aktivt og informeret valg, baseret på din egen tro og overbevisning. Dette gælder også i forhold til folkekirken. Folkekirken er ikke bare en kulturel serviceinstitution. Den evangelisk-lutherske kirke, som på flere punkter altid har været og er en fundamentalistisk religion, er folkekirken.1 Den evangelisk-lutherske kirke (folkekirken) er kun én ud af flere forskellige udgaver af kristendom. Siger du ja til folkekirken, siger du på papiret blandt andet ja til fordømmelse af alle andre trosretninger (inkl. en del andre udgaver af kristendom – måske inkl. din egen) og på flere punkter, undertrykkelse og fundamentalisme2.
 • Jeg er ikke din missionsmark, og du er ikke min. Hav nok respekt for andre mennesker til at lade dem følge deres egen samvittighed, værdier, overbevisninger og tro – så længe de ikke skader andre eller fratager andre deres frihedsrettigheder.
 • Ligesom du ikke bør følge andre mennesker blindt, bør du heller ikke følge og tro på mig blindt. Jeg er et menneske som dig og kan tag fejl. Mine privileger, traumer og oplevelser af verden kan gøre mig blind overfor, hvordan det er at være dig og/eller at jeg har trådt over nogle af dine grænser. Vi kan have modstridende oplevelser af den samme situation. Det er ok – ingen af os behøver at lave om på vores historier, følelser og den måde vi oplever verden på, hvis ikke vi har lyst. Men samtidigt, ligesom du ønsker at dine frihedsrettigheder respekteres, så hav respekt for andre mennesker og deres frihedsrettigheder.

Antag intet, især om andre mennesker. Stil spørgsmålstegn ved alt, især indenfor din egen tro og kultur. Tænk for dig selv og tænk kritisk. Tag ansvar for dine egne følelser og vær åben for forandring, især hvis noget i din adfærd skader andre, eller træder på andres grundlæggende frihedsrettigheder. Men samtidigt, hav respekt og forståelse for dig selv. Hvis ikke du har respekt, medfølelse og forståelse for dig selv, så vil alting være forfærdeligt, for du er den eneste du aldrig vil kunne slippe for at være sammen med. Vær på din egen side, for du er din egen!3 – og tillad at andre gør det samme.

 1. Se Danmarks Riges Grundlov, §4
 2. Se folkekirkens trosbekendelser (Især Den augsburgske Bekendelse og Luthers lille Katekismus). For den mørke del af historien bag evangelisk-luthersk kristendom og folkekirken her i Danmark, se Jens-André P. Herbeners bog Luther – Antidemokrat og Statsidol. Derudover, følg de indlæg jeg skriver her på siden under kategorien Giftig Tro.
 3. Denne sætning er også titlen på en bog af Jamie Lee Finch (https://www.goodreads.com/book/show/52494101-you-are-your-own) og har også været brugt andre steder, f.eks. i forbindelse med The Life After Podcast.

  Det er en sætning, der er det direkte modsatte af den protestantiske tro (inkl. indenfor folkekirken). En tro, der for mange af os der er vokset op i protestantisk kristendom, nu sidder i kroppen på os, som en form for traume:

  “Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!” 1 kor. 6,19-20, min fremhævning

Introvert, Fritænker, Sex Nørd

Kategorier

Kontakt