Introvert, Fritænker, Sex Nørd

Giftig Tro: Introduktion

G

Så mange kristne – og dette frustrerer mig at vide – ved faktisk ikke, hvad det er de tror på … de ved, hvad de tror på personligt, de ved bare ikke, hvad læren er i det system, som de opretholder … og jeg føler at det gør det så let at være i benægtelse omkring de problemer, der er med det.

Chuck Parson, The Life After Podcast, min oversættelse1

I oktober 2020 var ca. 73,9%2 af Danmarks befolkning, medlemmer af den evangelisk-lutherske kirke i Danmark (folkekirken).

I en undersøgelse som analyseinstituttet YouGov lavede for Kristeligt Dagblad i 2009, blandt 1114 danskere i alderen 18-74 år, var der kun 25% der svarede at de tror på at Jesusbarnet er Guds søn, og kun 18% der svarede at Jesus er verdens frelser.3

I en Eurobarometer meningsmåling fra 2010, fandt man at kun 28% af danskerne tror på at der er en Gud, 47% sagde at de tror på en eller anden form for ånd eller livskraft, imens 29% svarede, at de ikke tror på at der findes nogen former for ånd, Gud eller livskraft.

I en undersøgelse fra 20164, lavet af Epinion for DR, blev 1095 respondenter spurgt om hvor enige eller uenige de er i følgende sætning: ”Min religion er meget vigtig i mit liv”. Hele 49% var ”helt uenig”. Kun 17% var ”helt enig”.

I en rundspørge, lavet af analyseinstituttet YouGov i 2019 for Kristeligt Dagblad, svarede kun 43% af dem der er medlemmer af folkekirken ja til, at de tror på Gud.5

Hvorfor er så mange danskere villige til at støtte og hvert eneste år tilsammen bruge mange milliarder kroner6 på en tro, de ikke selv aktivt tror på, og reelt set ikke er interesseret i?

En tro der helt grundlæggende, på flere centrale punkter, er det stik modsatte af en demokratiske og humanistisk tankegang. En tro som rigtig mange af de samme mennesker højst sandsynligt ville sige nej tak til, hvis en missionær kom til deres dør, læste trosbekendelserne højt og oprigtigt forklarede deres betydning, for derefter at spørge om ikke de kunne have lyst til at støtte udbredelsen af troen.

Samtidigt kan protestantisk kristendom være dybt skadeligt, ikke mindst psykologisk og seksuelt.

Protestantisk kristendom er billedligt set voldsforbryderen der, til trods for at du er uskyldig, bliver ved med at slå dig med en jernstang, så du befinder dig i et smertehelvede, og samtidig fortæller dig at du er den skyldige og har fortjent det. Derefter tilbyder han dig nogle smertestillende piller på den betingelse at du anerkender hvor uværdig og ubrugelig du er i dig selv, hvor god han er ved at giv dig pillerne til trods for din uværdighed, at du anerkender at kun han kan tage smerten, skammen og skylden (at kun hans piller virker), at du aldrig nogensinde vil så meget som at overveje at bruge andres piller (ingen nygerrighed omkring om han nu også taler sandt), og at du derfor vil love altid at følge ham, for ellers er han nødt til, i al evighed, at slå dig endnu hårdere, fordi du i så fald har fortjent det, fordi du ikke følger ham.

Du er nu fanget i en ond cirkel af løgne, psykisk manipulation og religiøse trauma reaktioner, hvor du tror på at du er uværdig og syndig, har fortjent at han slår dig, og at kun hans piller kan tage smerten og synden fra dig. Du hader dig selv og er fyldt med skam, fordi du er så uduelig, men du er taknemmelig for pillerne og den tryghed som de giver dig. Du elsker din herre, fordi han er så god imod dig og ønsker at fortælle alle andre om, hvor effektive de piller han giver dig er.

Protestantisk kristendom er en tro der grundlæggende er psykologisk manipulativ og voldelig, ikke mindst imod mange af dem af os, som er så uheldige at vokse op indenfor troen, og derfor aldrig har haft en levende chance for at kende til nogen anden måde at være til på.

Det forbandede er, at lige netop fordi den psykologiske vold er en stille, manipulativ, psykologisk proces, der ofte sker over mange år, gør at det er så usynligt for de fleste – og det bliver ikke bedre af at protestantisk kristendom i vestlig kultur, og ikke mindst her i Danmark, samtidigt også er så udbredt accepteret og normaliseret, og at mange, inkl. mange psykologer og læger, ikke er trauma informeret (især ikke når det drejer sig om religiøse traumer) og ikke ved hvad negative religiøs oplevelser er og hvordan de kan påvirke dig.

Psykologerne Marlene Winell og Valerie Tarico beskriver i en artikel, hvorfor vi ikke lægger mærke til den psykologiske skade, som kristendom er årsagen til:

Én årsag er traumets natur. Modsat andre former for fortræd, såsom fysiske slag eller seksuelt misbrug, så er skaden langt fra åbenlys for ofret selv, som har lært at giv sig selv skylden. Det er, som hvis en person, sort og blå efter prygl, tror at det er selvforskyldt.

Den anden grund til at religiøse skader ikke erkendes, er at kristendom stadig er den kulturelle baggrund for indoktrineringen. Imens samfundet, i det store hele, måske ikke er fundamentalistisk, er der mange referencer til Gud og tro. (…) Disse giver troværdighed til teistisk autoritet.

Religiøse traumer er svære at se, fordi de er camoufleret af religionens agtværdighed i kulturen. Til dato er forældre givet retten til at lære deres børn en hvilken som helst lære de ønsker, uanset hvor afskyelig, nedværdigende eller mentalt usund den er. Selv hjælpende erhverv [læger, sygeplejersker, psykologer osv.] opfatter i det store hele kristendom som værende godartet. Dette er nødt til at ændre sig, for at behandlingsmetoder kan udvikles og folk få hjælp.

Marlene Winell and Valerie Tarico, The Crazy-Making in Christianity: A look at real psychological harm7, min oversættelse

Derudover har protestantisk tro, historisk set, langt det meste af tiden siden den blev skabt af Luther og de andre reformatorer under reformationen, også været en fysisk voldelig tro. Det gælder også her i Danmark, hvor vi sågar for ikke så mange århundrede siden – ikke mindst som følge af reformationen – ved lov, har haft religionstvang, med vold og mulig dødsstraf til følge, hvis ikke du agerede som værende en god luthersk-evangelisk kristen. En ting der er vigtigt at bemærke her, er at ideologien og trosbekendelserne var de samme den gang, som de er i folkekirken i dag.

Ja, vi har droppet den fysiske vold, men den mentale og psykologiske vold og manipulation, som er en integreret del af protestantisk teologi, er stadig at finde i dag, også indenfor den evangelisk-lutherske kirke her i Danmark (folkekirken).

Er de fleste danskere virkelig så uvidende om den tankegang og idelogi som de siger ja til, ved at være medlem af den evangelisk-lutherske kirke i Danmark (folkekirken), samt historien bag?

I epilogen til sin bog, ”Luther. Antidemokrat og statsidol”, skriver cand. mag., mag. art. i religionshistorie og semitisk filologi, Jens-André P. Herbener:

Jamen, er der virkelig så stor forskel på Luthers værdier og moderne demokratiske værdier? Ja, det er der. I mange tilfælde.

Men sagen er formentlig, at de fleste danskere kender mellem lidt og intet til de mørke sider af Luther og lutheranismen. Det hænger utvivlsomt sammen med, at magthaverne og den største religion herhjemme meget længe har været lutheranske. Og som sejrsherrer har de fået gennemtrumfet det perspektiv, der er mest muligt gunstigt for dem selv.

Alligevel ser man igen og igen lutheranske præster beklage danskernes uvidenhed om vores kristne kulturarv. Det, som præsterne mere præcist mener, er naturligvis en mangelfuld viden om deres version af kulturarven. For hvis de hængte bjergene af møgbeskidt vasketøj frit til skue, i kirker, sognegårde, medier m.m., ville det uvægerligt medføre et endnu større mandefald i folkekirken, end tilfældet allerede er.

Jens-André P. Herbener, Luther. Antidemokrat og statsidol, U Press, 2017, side 347-348

De negative konsekvenser af protestantisk kristendom kan ramme dem af os som er vokset op i disse kristent troende miljøer, ekstra hårdt. Ikke mindst fordi vi psykologisk set, ikke har haft noget reelt valg, da vi ikke har kendt andet og derfor, som den kultur vi er vokset op i, ofte har taget troen meget seriøst og som den skinbarlige sandhed – en tro hvor dele af troen efterfølgende kan sidde i kroppen på os som en form for traumer, og derfor kan være svær at komme af med.

Her er det værd også at nævne protestantisk seksual og parforholds “etik” (purity culture) og de traumer det kan giv dig. Traumer som i værste fald kan være på linje med dem du kan ende op med, efter et fysisk seksuelt overgreb8.

Den protestantisk kristne lære, som bliver videregivet af forældre, lærere, præster og andre kristne ledere – som alle kan mene det bedste – kan i sidste ende gøre dyb skade. Gode hensigter er ikke nok til at forhindre traumatiseringer, forsømmelser eller overgreb.

Så er der den trosmæssige ulighed og til tider manglen på trosfrihed, som vi, ikke mindst i kraft af folkekirken og dansk kristen kultur, har her i Danmark. Vi har ikke trosfrihed, bare fordi det er skrevet ind i Grundloven. Det er en god start, men det er langt fra nok – især når vores trosfrihed er en halvhjertet og amputeret udgave af den virkelige ting, ved at den evangelisk-lutherske kirke samtidigt af staten, også via Grundloven, bliver sat op på en piedestal som folkekirke, og dermed som værende bedre/mere rigtig end alle andre religioner – og som følge deraf, også er på finansloven9.

Hvordan ville du have det med det, hvis staten satte muslimske fundamentalister på finansloven, og begyndte at betale dele af deres imamers lønninger med dine skattekroner? Dette er hvad der sker i dag, i forhold til den evangelisk-lutherske kirke i Danmark (folkekirken).

Til trods for at jeg har meldt mig ud af folkekirken og ikke længere er kristen, men ateist og humanist, så er jeg stadig tvunget til, via skatten, at være med til at betale en del af de evangelisk-lutherske præsters lønninger og opretholdelsen af en fundamentalistisk tro jeg i dag anser som værende enorm usund og farlig, og som har stjålet årtier af mit liv. Og hvad værre er, så er det en undertrykkelse og ulighed, der er skrevet direkte ind i den danske grundlov.

Kan vi tillade os at kalde Danmark for et demokratisk og frit land, så længe vi tvinger alle der betaler skat, til at være med til at fastholde evangelisk-luthersk tro i Danmark, uanset hvor dybt uenige man måtte være med den evangelisk-lutherske lære?

Derfor er det vigtigt, at vi får adskilt kirke og stat fuldstændigt – noget vi i trosfrihedens og ligestillingens navn, burde have gjort for lang tid siden.

Som jeg startede med at fortælle, så er en meget stor del af Danmarks befolkning stadig, til trods for at de ikke er troende, medlemmer af den evangelisk-lutherske kirke i Danmark (folkekirken). Men hvad nytter det at have trosfrihed, hvis ikke vi udnytter den i forhold til hvad vi bruger vores penge og ressourcer på? Dine penge taler et meget tydeligere sprog, end dine ord – især når de ikke følger det du siger du tror på. Hvorfor være med til at holde liv i en religion du ikke selv tror på, og som du måske på flere punkter er dybt uenig med? Hvad med i stedet at bruge pengene på noget, der stemmer overens med dine værdier?

Mit mål er ikke at omvende folk fra religion – dit liv, dit valg – men når religion og/eller kultur, som f.eks. protestantisk kristendom, bygger på et så menneskeligt undertrykkende og skadeligt fundament, at den totalt unødvendigt forringer folks livskvalitet og velvære, resultere i indoktrinering af nogle børn og unge så deres trosfrihed psykologisk bliver taget fra dem, psykologisk fratager os mange andre vigtige livs valg, traumatiser en hel del af os, fratager os vigtige dele af os selv (som f.eks. et godt forhold til vores egen krop og seksualitet), for nogle af os stjæler store dele af vores liv, og i alleryderste konsekvens, kan drive folk til selvmord, så har vi et stort problem vi bør tage seriøst.

At det så samtidigt er en tro der er så udbredt normaliseret og accepteret af et stort flertal her i Danmark, uden at vi sætter spørgsmålstegn ved troen og dens negative effekter på folk og samfund, gør kun problemstillingerne endnu større og sværere.

Der er en seriøs mangel på ægte religionskritik i Danmark – især når det kommer til evangelisk-luthersk kristendom og folkekirke. Den evangelisk-lutherske kirkes propaganda her i Danmark har alt for længe fået lov til at stå stort set uimodsagt. Vi tegner Muhammed-tegninger og kritisere nogle religioner for deres undertrykkelse og fundamentalisme, samtidigt med at vi ryster på hovedet af andre. Det er nemt at pege fingre af andre menneskers skadelige kultur og undertrykkende ideologier. Det er nemt at finde alle hullerne i trosretninger, der ikke er vores egen. Men når det kommer til religion og kultur, kan det være endog meget svært, at feje for egen dør først.

Hvis du er medlem af folkekirken, uanset om du er troende eller ikke, så tvivler jeg ikke på at du i en eller anden grad kan fortælle om det, som du anser for at være luthersk kristendoms gode sider – og des mere troende du er, des mere har du sikkert at sige om den sag. Men hvis jeg giver dig 10 min., hvor meget kan du så fortælle mig om luthersk kristendom og folkekirkens menneskeligt traumatiserende og undertrykkende sider, både historisk, og i dag?

Hvis du kendte bedre til disse sider af luthersk kristendom og den danske folkekirke, og tog dem seriøst, hvilken betydning ville de så have for din tro og din støtte til den evangelisk-lutherske kirke her i Danmark?

For mig? I sommeren 2017, som 38 årig, stod jeg over for et angstfyldt og skræmmende valg imellem, på den ene side, Gud og den lutherske kristendom og kultur jeg er vokset op i, og på den anden side, mig selv, humanisme og andre mennesker – med risiko for, at hvis Luthers Gud er virkelig, at ende under hans vrede og helvede i alt evighed. I sidste ende, til trods for angsten, kunne jeg ikke andet end at vælge mig selv og andre mennesker. I april 2018, meldte jeg mig ud af folkekirken.

De første ca. 38 år af mit liv havde jeg, p.g.a. protestantisk kristendom, på mange punkter, både psykologisk, religiøst og seksuelt, ikke noget valg. Nu sidder jeg så tilbage med skaderne fra den kristendom og kirke, som under påskud af at sætte folk fri, mentalt binder folk på hænder og fødder. Er det dét vi kalder for frihed?

Generelt, folk som ikke har overlevet en autoritær fundamentalistisk indoktrinering, er ikke klar over, hvilken komplet voldtægt af dit sind, det virkelig er.

Marlene Winell (psykolog), Religious Trauma Syndrome10, min oversættelse

Derefter, når du så gerne vil hele fra skaderne, hvordan finder du så den sikkerhed og hjælp (ikke mindst psykologisk og følelsesmæssigt), der skal til for at hele, i et land, hvor ca. 74% af befolkningen (antageligt inkl. de fleste læger, terapeut og psykologer) støtter den forbryder11, der har mentalt voldtaget dig og stjålet store dele af dit liv?12

Hvordan heler du fra indoktrineringen, angsten, skammen, traumerne, forsømmelsen og/eller misbruget, når det er så systemisk og normaliseret for, samt accepteret af, den danske kultur du er vokset op i, og er tvunget til stadig at leve i? Når ressourcerne og den viden du har brug for, for at kunne hele, ikke findes i Danmark?

Måske det ville være en god ide at vi blev bedre bekendte med, hvad det er for en ideologi, teologi og tankegang vi poster milliarder af kroner ned i hvert år? Jeg mener… det er fandme mig mange penge at poste ned i noget som vi ikke anser som vigtigt, som potentielt kan være dybt skadeligt, og som måske på flere centrale punkter går imod vores egne værdier.

Måske det ville være værd at tag et kig på den mørke bagside af protestantisk kristendom, kultur og folkekirke, som din lokale præst med sikkerhed ønsker, at du helst ikke skal opdage?

Måske det var på tide, at vi fejede for egen dør først?

 1. Dare to Doubt with Alice Grecyzn, 26 sep. 2020, tidskode: 1:29:10, https://www.thelifeafter.org/podcast/episode/42df8deb/dare-to-doubt-with-alice-grecyzn
 2. https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/folkekirke/medlemmer-af-folkekirken
 3. https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/hver-fjerde-dansker-tror-p%C3%A5-jesus
 4. https://www.dr.dk/nyheder/kultur/tro/flertal-af-danskerne-religion-er-ikke-meget-vigtig-i-mit-liv
 5. https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/under-halvdelen-af-medlemmerne-i-folkekirken-tror-paa-gud
 6. https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/oekonomi/grafik-over-kirkens-oekonomi
 7. Kan findes i antologien Christianity Is Not Great, redigeret af John W. Loftus, samt https://journeyfree.org/article/the-crazy-making-in-christianity-a-look-at-real-psychological-harm/
 8. Psykolog Laura Anderson kalder det for “super farligt” og beskriver hvordan det er at sammenligne med voldtægtskultur. Du kan se hendes udlægning af purity culture (på engelsk), 47:51 min. inde i denne video (hvis du klikker på linket, skulle videoen gerne starte det rigtige sted – lad videoen kører i mindst 6-7 minutter): https://youtu.be/VnOST_OXpkg?t=2871

  Hun taler selvfølgelig om purity culture i den Amerikanske version, hvor de sommetider også har renhedsløfter (Purity pledges), renhedsringe (Purity rings) og renhedsballer (Purity balls). Jeg er ikke stødt på disse elementer i evangelisk-luthersk kristendom her i Danmark. Det ændre dog ikke noget i forhold til de skader der kommer ud af kristen seksual og parforholds “etik”, også her i Danmark, for læren, tankegangen, argumenterne og de skriftsteder der ofte bliver brugt til at underbygge disse, er i høj grad de samme i protestantisk kristendom her i Danmark (inkl. indenfor folkekirken), som de er i USA. Dermed kan de også give de samme psykologiske og seksuelle skader.

 9. https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/oekonomi/grafik-over-kirkens-oekonomi
 10. https://journeyfree.org/rts/
 11. Protestantisk kristendom / folkekirken
 12. Dette er årsagen til, at der i den engelsksprogede verden findes projekter, som f.eks. the Secular Therapy Project, som er en del af Recovering from Religion. https://www.seculartherapy.org
Introvert, Fritænker, Sex Nørd

Kategorier

Det lytter jeg til

Last.fm - Statistik over det jeg lytter til.
Spotify - Lyt til mine offentlige playlister.

Kontakt