Introvert, Fritænker, Sex Nørd

Henv. til retsudvalget ang. lovforslag om “utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning”

H

Jeg har skrevet til retsudvalget igen, da lovforslaget er blevet fremsat på ny i ændret form.

Jeg har brugt nogle af de samme argumenter som ved sidste henvendelse, men har også tilføjet nogle nye ting til teksten.

Du kan se min henvendelsen på folketingets hjemmeside, her:
Bilag 5 & spm. 13

Introvert, Fritænker, Sex Nørd

Kategorier

Det lytter jeg til

Last.fm - Statistik over det jeg lytter til.
Spotify - Lyt til mine offentlige playlister.

Kontakt