Introvert, Fritænker, Sex Nørd

Folkekirken og luthersk kristendom som grobund for traumer.

F

Jeg ville ønske, jeg kunne adskille traumer fra politik, men så længe vi bliver ved med at leve i benægtelse og kun behandler traumerne, mens vi ignorerer deres grobund, er vi forudbestemt til at tabe kampen.

Bessel Van Der Kolk, Kroppen Holder Regnskab

Til citatet her, vil jeg tilføje kristendom/religion og folkekirke, som kan resultere i religiøse traumer1.

Så længe vi ikke er villige til at tale om hvordan luthersk teologi, ideologi, kultur og folkekirke også her i Danmark, både historisk og i dag, har været og er en vigtig grobund for traumer – og ofte komplekse traumer – så har vi på forhånd tabt kampen for at minimere traumatiseringerne i vores samfund.

Dit medlemskab af og støtte til folkekirken eksistere ikke i isolation. Hvilken ideologi og evt. teologi du støtter og placere dine penge og andre ressourcer i, har også konsekvenser for andre mennesker.

Så, hvornår har du sidst læst folkekirkens trosbekendelser? Er du enig i luthersk tankegang og ideologi? Lever du efter dem?

Er du enig med folkekirken i, at du er født med et beskidt hjerte – født med noget ondt indeni (arvesynden)2? Lærer du dine børn at de er født med noget ondt indeni3?

Er du enig med folkekirken i, at du “dagligt synder meget og kun fortjener straf.”4? Hvad med dine børn?

Tror du på at uden Jesus, er du dømt til et evigt liv i et brændende helvede?

Tror du på at der finder en åndelig krig sted, mellem engle og dæmoner, og er du ok med at støtte dæmonuddrivelser via folkekirken5?

Tror du på at sex uden for ægteskabet er en synd? Og lever du selv efter det?

Tror du på at vi er skabt til ét monogamt ægteskab i livet og at alt andet er synd?

Og hvis ikke, hvorfor så være medlem af og støtte den evangelisk-lutherske kirke i Danmark (folkekirken)? Hvorfor brug dine ressourcer på at støtte et trossystem og en kirkelig organisation, der ikke stemmer overens med dine egne værdier?

Oversættelse:
“Præst, hvad er vores politik angående misbrug?”
Præsten: “Vel, vi udfører kun spirituel og følelsesmæssig, men vi forsøger at undgå fysisk og seksuel.”

I dit valg af at være medlem af folkekirken, har du nogensinde overvejet, hvilke mørke bagsider, der kunne være ved luthersk teologi, kultur og folkekirken? Har du nogensinde prøvet at læse op på, hvordan religiøs/spirituel og følelsesmæssig vold ser ud i praksis, og sammenlignet det med luthersk teologi?

Det drejer sig ikke kun om din personlige tro, men om hvilken form for samfund vi ønsker. Det drejer sig om religiøs frihed og lighed, hvilket vi, med vores nuværende grundlov, er et pænt stykke fra at have i Danmark6. Samt om hvilke budskaber børn og unge i Danmark vokser op med (for dine skattekroner) og disse budskabers psykologiske konsekvenser.

Det drejer sig om menneskers mentale og psykologiske velbefindende og vores ret til at bestemme over egen krop, seksualitet og liv. Det drejer sig om, om vi ønsker at opbygge et humanistisk og trauma informeret samtykke kultur, i stedet for den lutherske antagelses og overgrebs kultur, som vi i højere grad har i dag. Det drejer sig om ikke kun at behandle traumer, men at forebygge dem – hvilket desværre er meget svært, så længe størstedelen af Danmark støtter en luthersk ideologi, som på flere punkter er baseret på psykologisk vold.

Derfor er det vigtigt, at du foretager et informeret og aktivt valg i forhold til dit medlemskab af folkekirken, og for at det skal være muligt, er det vigtigt, at vi også undersøger og taler om psykologi, traumer og om kristendommens og folkekirkens mørke traumatiserende bagsider.

For et mere humant Danmark.

???? If we can’t talk about it, we’ll just keep drowning in it
Give me credit or not, I give and I give a lot
But don’t you speak for me
Woah, woah, oh
No, don’t you speak for me ????

Evanescence, Use My Voice
  1. Giftig Tro: Introduktion – https://da.bjarkeraabjerg.dk/2021/02/10/giftig-tro-introduktion/

    Kerneværdier (3): Trosfrihed – https://da.bjarkeraabjerg.dk/2021/05/24/kernevaerdier-3-trosfrihed/

    Se også https://journeyfree.org/rts/
  2. Folkekirkens trosbekendelser: Den augsburgske Bekendelse. Artikel 2. https://www.folkekirken.dk/om-troen/at-vaere-kristen/trosbekendelse/bekendelsesskrifter
  3. Et enkelt ud af mange mulige eksempler: I juniorfrø, en inspirationsbog for juniorledere (aldersgruppen 4 – 6 kl.), udgivet af De Folkekirkelige Søndagsskoler, bliver man på side 117 opfordret til at lære børnene, at de er født med en ond lyst (arvesynden) indeni. En lære der i en hvilken som helst anden situation (udenfor religion), ville blive anset for at være psykologisk vold. Men i folkekirken er det ok.
  4. Folkekirkens trosbekendelser: Luthers lille Katekismus. Forklaringen til den femte bøn. https://www.folkekirken.dk/om-troen/at-vaere-kristen/trosbekendelse/bekendelsesskrifter
  5. Se f.eks. https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/folkekirkens-praester-kan-ogsaa-uddrive-daemoner.
  6. Se mit indlæg om trosfrihed: https://da.bjarkeraabjerg.dk/2021/05/24/kernevaerdier-3-trosfrihed/
Introvert, Fritænker, Sex Nørd

Kategorier

Det lytter jeg til

Last.fm - Statistik over det jeg lytter til.
Spotify - Lyt til mine offentlige playlister.

Kontakt